• 0908-654-185
  • info@empireskupina.sk
  • BRATISLAVA, SLOVAKIA

Preklad konferencie [Event Translation]

SLOVAK -> ENGLISH

If the circle is moving, STREAM IS NOT ACTIVE. If stream fails, please refresh site every 30 seconds, until it is fixed.
Naša konferencia ponúka jedinečnú príležitosť získať cenné poznatky a skúsenosti prostredníctvom vystúpení zahraničných expertov. Pre zabezpečenie optimálnej komunikácie a porozumenia sme pripravili preklad konferencie do slovenčiny, aby ste mohli nasledovať a úplne pochopiť všetky prezentácie anglicky hovoriacich rečníkov.

V prípade slovensky hovoriacich rečníkov ponúkame preklad konferencie do angličtiny, aby sme zabezpečili, že všetci účastníci budú mať prístup k obsahu a budú môcť sa aktívne zapojiť aj v anglickom jazyku.

Tieto preklady nám umožňujú poskytnúť vám maximálnu hodnotu z konferencie a zabezpečiť, aby ste mali rovnakú príležitosť získať informácie bez ohľadu na váš jazykový zázem. Sme presvedčení, že týmto spôsobom vytvárame inkluzívne prostredie a umožňujeme účastníkom využiť plný potenciál konferencie bez jazykových bariér.

Our conference offers a unique opportunity to gain valuable knowledge and experiences through presentations by international experts. To ensure optimal communication and understanding, we have prepared a translation of the conference into Slovak, allowing you to follow and fully comprehend all presentations by English-speaking speakers.

For Slovak-speaking speakers, we provide a translation of the conference into English, ensuring that all participants have access to the content and can actively engage in the English language.

These translations allow us to provide you with maximum value from the conference and ensure that you have an equal opportunity to gain information regardless of your language background. We believe that by doing so, we create an inclusive environment and enable participants to leverage the full potential of the conference without language barriers.

PROBLÉMY S PRENOSOM:

Načo robiť niečo 5 rokov, keď Vás to môžu úspešní naučiť za 5 mesiacov?

Nečakajte a zaregistrujte sa ešte dnes! Stačí kliknúť na lístky vyššie a zabezpečte si svoje miesto na týchto neopakovateľných udalostiach. Užite si výnimočné školenia, získejte nové skúsenosti a spojte sa s najlepšími v oblasti networkingu a podnikania. Zmeňte svoj biznis už dnes! 🚀
Ak chcete zaregistrovať na tento event, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na hore uvedené lístky a prejdete na predpredaj.sk.
  2. Vyberte si typ lístka a prejdite ku platbe.
  3. Po úspešnej registrácii by ste mali dostať potvrdzujúci e-mail alebo správu s ďalšími informáciami a pokynmi týkajúcimi sa udalosti.
Ak nemôžete nájsť informácie o tom, ako sa zaregistrovať priamo na webovej stránke alebo platforme, neváhajte kontaktovať organizátorov udalosti prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov, aby vám poskytli podrobné pokyny alebo vám pomohli s procesom registrácie.
Aktuálne neplánujeme zdieľať ani jednu z týchto udalostí online. Bude k dispozícii iba pre účastníkov, ktorí sa zúčastnia naživo na mieste konania.
V prípade, že sa rozhodneme poskytnúť aj online verziu, bude sa doplácať dodatočne nad rámec lístkov.
(Rozumejte: Online bude drahší ako naživo v aréne)
Všetky informácie a detaily týkajúce sa lístkov na obidve udalosti budeme zasielať v dostatočnom čase pred samotnými udalosťami. Po zaregistrovaní sa na tieto eventy, sledujte svoj e-mail a prípadné oznámenia, ktoré vám poskytnú všetky potrebné údaje a pokyny pre účasť na týchto výnimočných podujatiach.